پورتال لوله سازی اهواز

اوقات شرعی به افق اهواز

جمعه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

  • اذان صبح ۰۴ : ۳۱ : ۵۳
  • طلوع خورشید ۰۶ : ۱۰ : ۴۹
  • اذان ظهر ۱۳ : ۱۶ : ۲۰
  • غروب خورشید ۲۰ : ۲۱ : ۵۴
  • اذان مغرب ۲۰ : ۴۰ : ۳۴
  • نیمه شب شرعی ۰۰ : ۲۶ : ۵۷
 

تقویم

خرداد ۱۴۰۰
May - June 2021
شوال - ذوالقعده - ١٤٤٢
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. اَمرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
22
١٠
۲
23
١١
۳
24
١٢
۴
25
١٣
۵
26
١٤
۶
27
١٥
۷
28
١٦

۸
29
١٧
۹
30
١٨
۱۰
31
١٩
۱۱
01
٢٠
۱۲
02
٢١
۱۳
03
٢٢
۱۴
04
٢٣

۱۵
05
٢٤
۱۶
06
٢٥
۱۷
07
٢٦
۱۸
08
٢٧
۱۹
09
٢٨
۲۰
10
٢٩
۲۱
11
٣٠

۲۲
12
٠١
۲۳
13
٠٢
۲۴
14
٠٣
۲۵
15
٠٤
۲۶
16
٠٥
۲۷
17
٠٦
۲۸
18
٠٧

۲۹
19
٠٨
۳۰
20
٠٩
۳۱
21
١٠
۱
22
١١
۲
23
١٢
۳
24
١٣
۴
25
١٤