پورتال لوله سازی اهواز

اوقات شرعی به افق اهواز

شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

  • اذان صبح ۰۴ : ۴۴ : ۱۴
  • طلوع خورشید ۰۶ : ۰۵ : ۰۳
  • اذان ظهر ۱۲ : ۰۷ : ۰۲
  • غروب خورشید ۱۸ : ۰۸ : ۳۲
  • اذان مغرب ۱۸ : ۲۴ : ۴۵
  • نیمه شب شرعی ۲۳ : ۲۶ : ۴۲
 

تقویم

مهر ۱۴۰۰
September - October 2021
صفر - ربيع الاول - ١٤٤٣
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. اَمرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
18
١١
۲۸
19
١٢
۲۹
20
١٣
۳۰
21
١٤
۳۱
22
١٥
۱
23
١٦
۲
24
١٧

۳
25
١٨
۴
26
١٩
۵
27
٢٠
۶
28
٢١
۷
29
٢٢
۸
30
٢٣
۹
01
٢٤

۱۰
02
٢٥
۱۱
03
٢٦
۱۲
04
٢٧
۱۳
05
٢٨
۱۴
06
٢٩
۱۵
07
٣٠
۱۶
08
٠١

۱۷
09
٠٢
۱۸
10
٠٣
۱۹
11
٠٤
۲۰
12
٠٥
۲۱
13
٠٦
۲۲
14
٠٧
۲۳
15
٠٨

۲۴
16
٠٩
۲۵
17
١٠
۲۶
18
١١
۲۷
19
١٢
۲۸
20
١٣
۲۹
21
١٤
۳۰
22
١٥