لیست اختراعات ثبت شده

لیست اختراعات ثبت شده
ردیف
نام اختراع
مخترع
تائیدیه از
سال ثبت اختراع
1
کلاچ کوپلینگ با برگشت فنر و عملکرد شعاعی
عبدالساده نیسی
سازمان ثبت اختراعات کشور/ جشنواره خوارزمی/ بنیاد نخبگان کشور
1384
2
فلنج بیرینگ با یاتاقان و نشت بند خود تراز
عبدالساده نیسی
سازمان ثبت اختراعات کشور
1385
3
انژکتور تنظیم مصرف گریس
عبدالساده نیسی
سازمان ثبت اختراعات کشور
1385
4
حذف میله های تنشی و دنده میان محور و پیستون در جکهای روغنی و هوایی با جایگزین کردن حلقه های قفل کننده
عبدالساده نیسی
سازمان ثبت اختراعات کشور
1385
5
سیستم انتقال عرضی مرحله ای
سید جلال صالحی/ عبدالرحیم ساجدی نژاد
سازمان ثبت اختراعات کشور
1385
6
کلاچ یک طرفه با ضامن های قفل کننده
عبدالساده نیسی
سازمان ثبت اختراعات کشور
1385
7
نماد تجسمی جهت اثبات مساحت دایره
عبدالساده نیسی
سازمان ثبت اختراعات کشور
1386
8
تک رول مقاوم نیرو
عبدالساده نیسی
سازمان ثبت اختراعات کشور
1387
9
جعبه دنده انشعاب دهنده جریان برای از بین بردن اثرات رطوبتی
عبدالساده نیسی
سازمان ثبت اختراعات کشور
1388
10
جعبه دنده کاهش دهنده دوران
عبدالساده نیسی
سازمان ثبت اختراعات کشور
1388
11
خم کننده لوله و تیوب در زوایای بسته
عبدالساده نیسی
سازمان ثبت اختراعات کشور
1387
12
دستگاه آزمایش هیدرواستاتیکی لوله ویژه کویل باندل
عبدالساده نیسی
سازمان ثبت اختراعات کشور
1388
13
دستگاه هدایت برشکاری با بهره گیری دوجانبه
عبدالساده نیسی
سازمان ثبت اختراعات کشور
1388
14
کرن سقفی کارگاهی با ترازمندی مکانیکی
عبدالساده نیسی
سازمان ثبت اختراعات کشور
1388
15
کم رول مقاوم سرعت
عبدالساده نیسی
سازمان ثبت اختراعات کشور
1388